Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/17/19 in all areas

  1. 1 point
  2. 0 points
    Deus

    Ss zwierzęta

    Jak admin ma się wypowiedzieć jak brak ss'ów? Pierwszy raz spotykam się z sytuacją kiedy gracz twierdzi że ich nie ma, więc albo je da albo brak ub i koniec tematu ( ale racja że zbyt szybko temat zamknąłem )
×
×
  • Create New...